[logo]
Przewodnik dla rodzica
Przewodnik dla rodzica
zasady naboru
Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń na rok szkolny 2013/2014
potwierdzenie woli
Potwierdzenie woli korzystania z edukacji przedszkolnej