[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-02-11
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną w terminie od 2 do 31 marca 2015 roku. Wnioski należy rejestrować pod adresem swarzedz.przedszkola.vnabor.pl, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2010-2012 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 5-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 4-letnie.
  Strona 1