[logo]

Drodzy Użytkownicy,
Zapraszamy do skorzystania z aplikacji od 31 marca 2015 roku.

Zgodnie ze zmianą przepisów prawa wszystkie dzieci czteroletnie od 1 września 2015 roku mają prawo być objęte opieką przedszkolną.

Oznacza to, że w tegorocznej elektronicznej rekrutacji mogą wziąć udział, oprócz trzylatków, także dzieci czteroletnie i pięcioletnie.

Zwróćcie Państwo uwagę, że w ofercie oprócz 16 przedszkoli publicznych znajduje się również 18 przedszkoli niepublicznych. W przedszkolach tych obowiązują opłaty ustalone przez podmiot prowadzący placówkę.
Jeżeli podczas rekrutacji elektronicznej nie znajdą Państwo miejsca dla swojego dziecka w publicznym przedszkolu, Miasto Siedlce wykupi brakujące miejsca dla Waszych dzieci w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu ofert. Oznacza to, że oddziały dla 4-latków i 5-latków w tych przedszkolach będą działały na takich zasadach jak w przedszkolach publicznych, a odpłatność za opiekę będzie wynosiła tylko 1 zł za każdą kolejną godzinę przekraczającą 5 godzin dziennie.
O ogłoszeniu konkursu na opiekę dla 4-latków i 5-latków zadecydujemy po 11 maja, kiedy dowiemy się ilu brakuje miejsc dla Państwa dzieci.

Rodzice dzieci już uczęszczających do placówek i chcący aby ich dziecko nadal uczęszczało do tej samej placówki na dotychczasowych zasadach, nie muszą SIĘ LOGOWAĆ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej. Deklaracje należy złożyć do dnia 24 marca 2015 r. do godz. 12.00 (formularz deklaracji jest dostępny w każdej placówce)

Dziecko, które otrzymało odroczenie obowiązku szkolnego i powtarza w tej samej placówce roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie bierze udziału w rekrutacji, rodzic składa jedynie kartę kontynuacji. W przypadku braku możliwości kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zostanie zagwarantowana możliwość kontynuacji nauki we wskazanym przez dyrektora przedszkolu publicznym. Inną możliwością jest wzięcie udziału przez dziecko w rekrutacji elektronicznej.
Dziecko sześcioletnie, które do czasu rozpoczęcia rekrutacji nie otrzymało jeszcze odroczenia obowiązku szkolnego nie może brać udziału w rekrutacji.
Rodzic dziecka, który stara się lub będzie starał się o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, proszony jest o przekazanie tej informacji dyrektorowi szkoły obwodowej.

W dniu 31 marca 2015 roku w południe na tej stronie zamieszczone będą wszystkie niezbędne dla Państwa szczegółowe informacje, instrukcje, wzory dokumentów i terminy obowiązujące w procesie naboru.