[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-05-19
Grupy popołudniowe
W związku z małym zainteresowaniem grupami popołudniowymi informujemy, że grupy te będą uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się, co najmniej 15 kandydatów. Wobec powyższego zachęcamy rodziców, którzy są zainteresowani tymi grupami by na wszelki wypadek wskazywali na drugiej i trzeciej preferencji również inne grupy (całodzienne) w innych przedszkolach. Nadmieniam, że w nadal mamy 290 wolnych miejsc w przedszkolach (nie wliczając w to grup popołudniowych).
2015-05-18
Nabór uzupełniający – zmiana przedszkola
Jeżeli Państwa dziecko zostało przyjęte w pierwszej rekrutacji, a dzisiaj chcą Państwo zmienić przedszkole (czyli wystartować w rekrutacji uzupełniającej), proszę najpierw udać się do przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte i pisemnie poprosić o skreślenie z listy przyjętych. Dopiero po skreśleniu z listy będzie można ponownie się zalogować.
Należy pamiętać, że skreślenie z listy przyjętych jest jednoznaczne z rezygnacją z tego miejsca, które zostanie uwolnione (dostępne dla wszystkich).
Bardzo ważne, by w takim wypadku skorzystać z możliwości wyboru trzech przedszkoli, czyli na pierwszym miejscu proszę wskazać przedszkole „marzeń”, na drugim to, z którego zrezygnowano a na trzecim jeszcze jakieś inne „na wszelki wypadek”.
2015-05-16
Rekrutacja uzupełniająca – skrócony opis postępowania (K)

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli i grup, w których pozostały wolne miejsca (do sprawdzenia w zakładce WOLNE MIEJSCA). Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej.

Poniżej podajemy skrócony opis postepowania rekrutacyjnego.

I. Opis postępowania dla kandydatów, którzy mają już założone konto w elektronicznym systemie (dzieci nie zostały nigdzie przyjęte).

Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Następnie należy przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do przedszkola.

2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te grupy, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.
Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 25 maja godz. 15.00

II. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie.

Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ

2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę ustalić listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Będzie można wybrać tylko te grupy, w których są jeszcze wolne miejsca. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ

3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ

4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ

5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.
Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 25 maja godz. 15.00

UWAGA:
W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie.

Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można dokonać żadnej zmiany danych w zgłoszeniu.

  Strona 1