[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-05-15
Rekrutacja uzupełniająca – skrócony opis postępowania (K)

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli i grup, w których pozostały wolne miejsca (do sprawdzenia w zakładce WOLNE MIEJSCA). Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej.

Poniżej podajemy skrócony opis postepowania rekrutacyjnego.

I. Opis postępowania dla kandydatów, którzy mają już założone konto w elektronicznym systemie (dzieci nie zostały nigdzie przyjęte).

Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Następnie należy przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do przedszkola.

2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te grupy, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.
Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 25 maja godz. 15.00

II. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie.

Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ

2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę ustalić listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Będzie można wybrać tylko te grupy, w których są jeszcze wolne miejsca. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ

3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ

4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ

5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.
Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 25 maja godz. 15.00

UWAGA:
W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie.

Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można dokonać żadnej zmiany danych w zgłoszeniu.

  Strona 1