[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-05-14
Szanowni Państwo!
Zakończyliśmy nabór wniosków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016. Dnia 22 maja 2015r. do godz. 12:00 w przedszkolach i szkołach wywieszone zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Od momentu wiwieszenia list do dnia 29 maja 2015r. do godz. 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do danej placówki zobligowani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli korzystania z usług danej placówki przez dziecko w roku szkolnym 2015/2016r. Niezłożenie takiego oświadczenie skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do placówki.
2015-04-22
Szanowni Pańswto!
Informujemy, że za kryterium rodzeńswta uczęszczającego do danej placówki, można dostać punkty w przypadku, kiedy rodzeńśwto kandydata uczęszcza obecnie i będzie uczęszczało do danej placówki we wrześniu 2015r.
2015-04-22
Szanowni Państwo!
Przypominamy, że wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy zenieść, celem akceptacji, do każdej z wybranych placówek w terminie do dnia 14.05.2015r. do godz. 15:00.
2015-04-21
Szanowni Państwo!
Jeśli zapoznaliście się już dokładnie z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego oraz dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:
1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ
2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto i jednostkę. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostka najbardziej preferowana. Lista może zawierać max 3 jednostki. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ
3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków, w tym jeden specjalny). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ
4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ
5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Formularz zgłoszenia dziecka. Po podpisaniu Formularza, należy dostarczyć go każdej wybranej placówki.

Placówki porównają dane zawarte w Formularzu z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można dokonać żadnej zmiany danych w zgłoszeniu, również nie będzie możliwości wydrukowania formularza. Proszę pamiętać o tym, że w systemie może funkcjonować tylko jedno konto odpowiadające danemu PESEL-owi dziecka.
2015-04-13
Rozpoczynamy nabór !!!
Szanowni Państwo! Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do przedszkoli na terenie Miasta Kielce. Oferty placówek są dostępne od 14.04.2015r. Kandydaci będą mogli rejestrować swoje podania od 21.04.2015r. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Internet Explorer – wersja co najmniej 9.0, Mozilla Firefox – wersja co najmniej 36.0, Google Chrome – wersja co najmniej 41.0
  Strona 1