[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-06-10
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej
Szanowni Państwo,
zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej obecnie rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola muszą potwierdzić (w terminie do 08 czerwca 2015 r.) wolę przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego się zakwalifikowało.

W dniu 12 czerwca 2015 r. opublikowane zostaną wyniki rekrutacji uzupełniającej (tj. listy dzieci przyjętych do przedszkola).


2015-05-20
Za nami I etap rekrutacji do miejskich przedszkoli
Za nami pierwszy etap rekrutacji do miejskich przedszkoli w Jarosławiu. Od dnia dzisiejszego udostępnione zostały Państwu wyniki dzieci przyjętych do przedszkoli w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Sprawdzenie wyników możliwe jest w systemie naborowym poprzez wpisanie numeru PESEL kandydata
w odpowiednim miejscu. Listy dzieci przyjętych zostały również wywieszone w przedszkolach.

Rekrutacja uzupełniająca
Jednocześnie od dnia dzisiejszego rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, które nadal posiadają wolne miejsca. Wolnymi miejscami dysponujemy jeszcze w:

- Miejskim Przedszkolu Nr 3 przy ul. Legionów 11
Strona internetowa przedszkola -> http://www.mp3.jaroslaw.pl/

- Miejskim Przedszkolu Nr 4 przy ul. Grottgera 32
Strona internetowa przedszkola -> http://p4jaroslaw.artisteer.net/

- Miejskim Przedszkolu Nr 9 przy ul. Wyspiańskiego 3
Strona internetowa przedszkola -> http://mp9brzechwa.jaroslaw.pl/

Uwaga!
Do udziału w rekrutacji zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w przedziale lat 2010-2012

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
- od 15 kwietnia do 17 maja 2015 r. – rejestracja kandydatów do naboru uzupełniającego (osoby, które już dokonają rejestracji muszą w/w terminie dostarczyć podpisany wniosek do przedszkola pierwszego wyboru),

- od 22 maja 2015 r. – publikacja wyników rekrutacji (tj. listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola),

- od 25 maja do 08 czerwca 2015 r. – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego się zakwalifikowało,

- od 12 czerwca 2015 r. – publikacja wyników rekrutacji (tj. list dzieci przyjętych do przedszkola)

Ważne!
By dokonać rejestracji kandydata do naboru uzupełniającego:
- dla dziecka, które brało już udział w rekrutacji i nie zostało przyjęte należy wykorzystać posiadane już konto na stronie naborowej,
- dla dziecka, które nie brało udziału w rekrutacji by przystąpić do naboru konieczne jest dokonanie rejestracji.

Link do strony naborowej: https://naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw/Page.mvc/Index

Życzymy Państwu powodzenia!
2015-04-02
Wyniki przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego
Szanowni Państwo,
Za nami pierwszy etap rekrutacji do miejskich przedszkoli w Jarosławiu. Od dnia dzisiejszego udostępnione zostały Państwu wyniki przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
Sprawdzenie wyników możliwe jest w systemie naborowym poprzez wpisanie numeru PESEL kandydata w odpowiednim miejscu.

Jednak aby dziecko zostało ostatecznie przyjęte rodzic w terminie od dnia 02 kwietnia do 14 kwietnia 2015 r. zobowiązany jest do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego się zakwalifikowało. Aby tego dokonać w przypadku dzieci zakwalifikowanych do przedszkola pierwszego wyboru należy się skontaktować (możliwy jest kontakt telefoniczny) z danym przedszkolem. Natomiast jeżeli dziecko zakwalifikowane zostało do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru konieczna jest wizyta w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Uwaga! Niedokonanie potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rekrutacja uzupełniająca
Dnia 15 kwietnia 2015 r. uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, w których nadal będą wolne miejsca.
Wolnymi miejscami dysponujemy jeszcze w:

- Miejskim Przedszkolu Nr 3 przy ul. Legionów 11 w ilości 38
Strona internetowa przedszkola -> http:www.mp3.jaroslaw.pl/

- Miejskim Przedszkolu Nr 4 przy ul. Grottgera 32 w ilości 23
Strona internetowa przedszkola -> http://p4jaroslaw.artisteer.net/

Uwaga! Do udziału w rekrutacji zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w przedziale lat 2010 - 2012

Jeśli Państwa dziecko nie zostało przyjęte w pierwszym etapie rekrutacji lub nie ubiegaliście się dotąd o przyjęcie dziecka do przedszkola a chcielibyście jednak by wasze dzieci od 1 września 2015 r. rozpoczęły edukacje przedszkolną to zapraszamy do przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej.

Ważne!
By dokonać rejestracji kandydata do naboru uzupełniającego:
- dla dziecka, które brało już udział w rekrutacji i nie zostało przyjęte należy wykorzystać posiadane już konto na stronie naborowej
- dla dziecka, które nie brało udziału w rekrutacji by przystąpić do naboru konieczne jest dokonanie rejestracji.

Życzymy powodzenia!
2015-03-06
Zmiana definicji wieku 3 - latka
Szanowni Państwo,
została zmieniona definicja wieku dziecka 3 letniego. Za dziecko 3-letnie uznaje się dziecko urodzone w 2012 roku (bez względu na miesiąc). Wobec powyższego możecie Państwo rejestrować dzieci urodzone w tym roku do oddziału przedszkolnego w wybranych przedszkolach.
W przypadku gdy już zarejestrowaliście Państwo dziecko do oddziału żłobkowego oraz dostarczyliście podanie do przedszkola to informujemy, iż możecie Państwo dokonać zmianę tej decyzji. By dokonać zmianę wyboru z oddziału żłobkowego na oddział przedszkolny należy po uprzednim zalogowaniu się do programu naborowego z listy preferowanych przedszkoli wybrać placówkę (do maksymalnie trzech przedszkoli) zgodnie z Państwa preferencją wyboru.
2015-03-03
Uwaga!
W związku z Państwa pytaniami pragniemy poinformować jak należy właściwie interpretować spełnienie dodatkowego kryterium dot. odprowadzania przez obojga rodziców/opiekunów dziecka - podatku dochodowego w Gminie Miejskiej Jarosław?

- Podpisanie przez obojga rodziców/opiekunów oświadczenia o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Miejskiej Jarosław na wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola jest równoznaczne z tym, że rodzice/opiekunowie dziecka rozliczając się z Urzedem Skarbowym na zeznaniu rocznym "PIT" wskazują jako miejsce zamieszkania miasto Jarosław (obszar administracyjny miasta).
  Strona 1