[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-03-06
Zmiana definicji wieku 3 - latka
Szanowni Państwo,
została zmieniona definicja wieku dziecka 3 letniego. Za dziecko 3-letnie uznaje się dziecko urodzone w 2012 roku (bez względu na miesiąc). Wobec powyższego możecie Państwo rejestrować dzieci urodzone w tym roku do oddziału przedszkolnego w wybranych przedszkolach.
W przypadku gdy już zarejestrowaliście Państwo dziecko do oddziału żłobkowego oraz dostarczyliście podanie do przedszkola to informujemy, iż możecie Państwo dokonać zmianę tej decyzji. By dokonać zmianę wyboru z oddziału żłobkowego na oddział przedszkolny należy po uprzednim zalogowaniu się do programu naborowego z listy preferowanych przedszkoli wybrać placówkę (do maksymalnie trzech przedszkoli) zgodnie z Państwa preferencją wyboru.
2015-03-03
Uwaga!
W związku z Państwa pytaniami pragniemy poinformować jak należy właściwie interpretować spełnienie dodatkowego kryterium dot. odprowadzania przez obojga rodziców/opiekunów dziecka - podatku dochodowego w Gminie Miejskiej Jarosław?

- Podpisanie przez obojga rodziców/opiekunów oświadczenia o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Miejskiej Jarosław na wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola jest równoznaczne z tym, że rodzice/opiekunowie dziecka rozliczając się z Urzedem Skarbowym na zeznaniu rocznym "PIT" wskazują jako miejsce zamieszkania miasto Jarosław (obszar administracyjny miasta).
2015-02-27
Rozpoczęcie rekrutacji 2015
Szanowni Państwo,

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Jarosław. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek:
Internet Explorer – wersja co najmniej 8.0
Mozilla Firefox – wersja co najmniej 8.0
Google Chrome – wersja co najmniej 16.0

Informujemy jednocześnie, że w zakładce DO POBRANIA umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Formularza zgłoszenia dziecka jest czas do 26 marca do godz. 13.00
  Strona 1