[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-04-22
Ogłoszenie list zakwalifikowanych i potwierdzenie woli przyjęcia dziecka (K)

Szanowni Państwo,

W dniu 24 kwietnia zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. Aby sprawdzić do jakiego przedszkola dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie.

W dniach od 24 kwietnia do 5 maja do godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.

Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych.

Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 8 maja o godz. 8.00.

  Strona 1