[logo]

Aktualności i komunikaty
2014-03-26
Zakończenie procesu rejestracji kandydatów przystępujących do naboru

Szanowni Państwo!

Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Częstochowy został zakończony. W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej. W dniu 25 kwietnia o godz. 9.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

W okresie od 25 kwietnia do 6 maja br. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte.

  Strona 1