[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-03-17
UWAGA: wybór powiatu w miejscu zamieszkania (K)

Szanowni Państwo,

W związku z często zgłaszanymi problemami w czasie rejestrowania dziecka w systemie informujemy, że wybierając powiat w adresie zamieszkania należy wybrać powiat m. Częstochowa

2015-03-17
Uruchomienie systemu rekrutacji – wymagania techniczne (K)

Szanowni Państwo,

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Częstochowy. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek:

Google Chrome – wersja co najmniej 35.0
Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0
Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0

Informujemy jednocześnie, że w zakładce DO POBRANIA umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie.
Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku o przyjęcie do przedszkola jest czas do 1 kwietnia do godz. 15.00

2015-03-17
Poruszanie się po systemie – główne funkcjonalności (K)

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po systemie (w zakładce DO POBRANIA), w którym szczegółowo opisano poruszanie się w systemie elektronicznej rekrutacji. W zakładce tej znajdziecie Państwo także:
- wzór Wniosku o przyjęcie (do wydrukowania dla osób, które nie mogą wypełnić Wniosku elektronicznie)
- wzory oświadczeń dla osób, które spełniają dane kryterium.

Szczególnie ważne jest to, abyście Państwo zapoznali się z terminami oraz zasadami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego (w zakładce ZASADY I TERMINY).

Przed dokonaniem wyboru placówek i oddziałów prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą przedszkoli/szkół (w zakładce OFERTA EDUKACYJNA).

W zakładce STATYSTYKI przedstawiana jest bieżąca informacja o ilości kandydatów zgłoszonych w poszczególnych placówkach i oddziałach (litera Z oznacza ilość kandydatów, którym zaakceptowano Wniosek o przyjęcie, N – ilość kandydatów, którym jeszcze nie zaakceptowano Wniosku o przyjęcie).

2015-03-17
Rejestracja kandydata – opis skrócony (K)

Szanowni Państwo,

Jeśli zapoznaliście się już dokładnie z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego oraz dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ

2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadajace im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ

3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ

4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.

5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.
UWAGA:
W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie.


Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.
Proszę pamiętać o tym, że w systemie może funkcjonować tylko jedno konto odpowiadające danemu nr PESEL dziecka.

  Strona 1